PRIVATUMO POLITIKA

Mes (UAB "Arte Feliz") gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“), būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus. Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1. Kokius asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

1.1. Sutikę gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus mūsų interneto svetainėje, kartu pateikiate savo asmens duomenis. Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame žemiau išvardytais tikslais:

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų tvarkymo  teisinis pagrindas

Vardas, šalis, lytis, miestas, kalba, įmonės rekvizitai, adresas, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų jis buvo perskaitytas / atvertas, ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami).

Gavę jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome  asmens duomenis.

1.2. Norėdami gauti "Reklamos Gaminiai" naujienas, Jūs sutinkate su mūsų taisyklėmis ir naudojimo sąlygomis, tuomet mes renkame informaciją apie Jus. Gautus duomenis naudojame, kad atpažintume Jus, kai pateikiate  mums užklausas, praneštume apie privatumo politikos, taisyklių ir naudojimo sąlygų pokyčius ir pan.) el. paštu. Jeigu nesutiksite su taisyklėmis ir naudojimo sąlygomis ir nepateiksite asmens duomenų, „Reklamos Gaminiai“ naujienų negausite.

1.3. Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, nedelsiant mus informuokite.  

1.4. Siųsti Jums naujienas apie mūsų veiklą, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją. Taip pat galime pakviesti Jus į renginį ar sudalyvauti apklausoje. Tai darome todėl, kad norime geriau pažinti Jus ir pritaikyti mūsų siunčiamas naujienas pagal jūsų poreikį.

1.5. Registruodamiesi tiesioginės rinkodaros pasiūlymams, Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

1.6. Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote).

1.7. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų galite spustelėję atsisakymo nuorodą laiške arba savo paskyros skiltyje "Naujienlaiškių nustatymai".

2. Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

2.2. Jūsų asmens duomenis renkame naudodamiesi: registracijos forma, Jums pateikus duomenis apie save elektorniniu paštu ar kitu būdu.

3. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

2.3. Duomenys, pateikti užsisakant tiesioginės rinkodaros pranešimus, bus saugomi tol, kol pageidausite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus, bet ne ilgiau kaip 2 metus.

4. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

4.1. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

4.1.1. Įmonėms, su kuriomis dirbame. Asmens duomenys yra atkleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas. Tai yra IT priežiūros, naujienlaiškių siuntimo įmonės, pašto siuntų ir kurjerių paslaugas teikiančios įmonės ir reklamos agentūros. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią Jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

4.1.2. Kita. Ginčų atveju galime perduoti Jūsų duomenis teisės konsultantams.

5. Asmens duomenų apsauga

5.1. Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:

5.1.1. Saugumas. Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

5.1.2. Tarptautinis perdavimas. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

6. Jūsų teisės

6.1. Jūs turite šias teises:

6.1.1. gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieigą prie savo duomenų;
6.1.2. kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
6.1.3. ištrinti savo asmens duomenis. Ši teisė negalioja, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
6.1.4. gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė galioja, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;
6.1.5. apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
6.1.6. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;  
6.1.7. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
6.1.8. bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

6.2. Norėdami pasinaudoti aukščiau išvardintomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

6.3. Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

7. Privatumo politikos pakeitimai

7.1. Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2018 m. gegužės 24 d.

8. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis.